Opšti kurs nemačkog jezika

OPŠTI KURS NEMAČKOG JEZIKA


"Nastavu približavamo realnim životnim situacijama i upotrebljavamo autentične audio-vizuelne materijale."

 

Opšti kurs je posvećen primeni jezika u svakodnevnim situacijama i podrazumeva:

  • upotrebu udžbenika renomiranih nemačkih izdavača u kombinaciji sa pažljivo odabranim dodatnim nastavnim materijalom;
  • rad na autentičnim tekstovima i video zapisima, namenjenim nemačkim čitaocima;
  • jasno predstavljanje gramatičkih struktura uz primenu na usmenom i pismenom nivou;
  • interaktivne vežbe u cilju simuliranja svakodnevnih životnih situacija;
  • časovi konverzacije na zadatu temu;
  • jednako razvijanje sve 4 jezičkeve štine (čitanje, usmenoi zražavanje, pisanje i slušanje);
  • redovne provere znanja nakon nekoliko obrađenih nastavnih jedinica;
  • završno testiranje.


DETALJNIJE
Kursevi opšteg jezika imaju zadatak da Vam prenesu sva neophodna znanja kako biste nesmetano komunicirali na nemačkom u svakodnevnim životnim situacijama. Napravili smo sjajnu kombinaciju savremenih nastavnih materijala i udžbenika renomiranih izdavača, a sve to pod upravom naših nastavnika, koji vrhunski rade svoj posao. Sastavni deo nastave jesu i autentični video zapisi govornika nemačkog jezika, kao i rad na autentičnim tekstovima, pisanim za nemačke čitaoce. Na taj način maksimalno približavamo jezik učeniku i dolazimo do onog pravog, živog nemačkog jezika sa kojim se susrećemo kada se obremo u ovom govornom području. Jednaku pažnju obraćamo na razvijanje sve četiri jezičke kompetencije: čitanje, usmeno izražavanje, pisanje i slušanje. A da bismo ih podjednako dobro razvili, redovno uvodimo u nastavu materijale koji ciljano podstiču razvoj određene kompetencije. Naš cilj je da Vi usavršite svoje znanje jezika i da se, kroz interakciju na časovima, oslobodite treme i straha od pravljenja grešaka, budući da su one neizbežan deo procesa učenja.

Veliku pažnju obraćamo na uspešnost učenja naših polaznika. Vršimo redovne provere znanja nakon nekoliko obrađenih nastavnih jedinica. Svaki učenik je individua za sebe, te svakom i pristupamo individualno – rešavamo poteškoće pri učenju I skrećemo pažnju na jezičke greške. Nakon završenog kursa, polaznicima obezbeđujemo završno testiranje, kao i diplome o uspešno savladanom jezičkom nivou.

NAPOMENA: Ukoliko budući polaznik poseduje određeno predznanje jezika, ulazno testiranje se zakazuje kako bi se precizno utvrdio nivo poznavanja jezika i omogućilo pohađanje nastave na adekvatnom nivou. Ulazno testiranje je besplatno I podrazumeva pismeni i usmeni deo.

INFORMACIJE O UPISU